#رشتو سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای بررسی غنی‌سازی ۸۴ درصدی اورانیوم ‌ محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، از سف
#رشتو سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران برای بررسی غنی‌سازی ۸۴ درصدی اورانیوم ‌ محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، از سف