1️⃣ يقولون #هل_السعودية_دولة_اصلا و اقول لهم لنتحدث بالأرقام و نقارن الأرقام السعودية بأرقام دولهم و نرى هل دويلاتهم اصلا تستحق وصف دويلات؟
1️⃣ يقولون #هل_السعودية_دولة_اصلا و اقول لهم لنتحدث بالأرقام و نقارن الأرقام السعودية بأرقام دولهم و نرى هل دويلاتهم اصلا تستحق وصف دويلات؟