🔴نقش #آیت‌الله_جزایری و شیخ #جلیل_علی‌نژاد(رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان) و برخی آقایان اهوازی در ساخت حوزه علمیه ازگل و تخریب باغات گیلاس!
🔴نقش #آیت‌الله_جزایری و شیخ #جلیل_علی‌نژاد(رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه خوزستان) و برخی آقایان اهوازی در ساخت حوزه علمیه ازگل و تخریب باغات گیلاس!