زن خانه داری بود و با علائم افسردگی همراه با اختلال در حافظه و تمرکز شدید آمده بود. با توجه به شدت اختلال حافظه‌ای که داشت و شدت آن بیش از چیزی بود که
زن خانه داری بود و با علائم افسردگی همراه با اختلال در حافظه و تمرکز شدید آمده بود. با توجه به شدت اختلال حافظه‌ای که داشت و شدت آن بیش از چیزی بود که