پسرای دهه شصتی، دختران دهه هشتادی! این روزا بحث اختلاف سنی پسر و دختر باب شده و لازمه که یه سری حقایق در این موضوع بازگو بشه. این نکات رو اگر همه بد
پسرای دهه شصتی، دختران دهه هشتادی! این روزا بحث اختلاف سنی پسر و دختر باب شده و لازمه که یه سری حقایق در این موضوع بازگو بشه. این نکات رو اگر همه بد