🔴روزنامه تلگراف: #اسرائیل برای از بین بردن تونلهای گروه تروریستی #حماس احتمالا از «بمب های اسفنجی» استفاده خواهد کرد. بمب اسفنجی هنگام انفجار نوعی
🔴روزنامه تلگراف: #اسرائیل برای از بین بردن تونلهای گروه تروریستی #حماس احتمالا از «بمب های اسفنجی» استفاده خواهد کرد. بمب اسفنجی هنگام انفجار نوعی