#رشتو 🔸هر کسی علاقه داره تو زندگی پیشرفت داشته و رشد کنه و بتونه به اهدافی که برای خودش مشخص کرده برسه. اما به‌نظرتون رشد چطوری اتفاق می‌افته؟/۱
#رشتو 🔸هر کسی علاقه داره تو زندگی پیشرفت داشته و رشد کنه و بتونه به اهدافی که برای خودش مشخص کرده برسه. اما به‌نظرتون رشد چطوری اتفاق می‌افته؟/۱