در مورد مباهله، تقریبا تمام روایات رایج این طور داستان رو شرح می‌دن که در سال ۹ یا ۱۰ هجری، گروهی مسیحی از اهالی نجران (حوالی یمن) با رسول‌الله به مبا
در مورد مباهله، تقریبا تمام روایات رایج این طور داستان رو شرح می‌دن که در سال ۹ یا ۱۰ هجری، گروهی مسیحی از اهالی نجران (حوالی یمن) با رسول‌الله به مبا