▪︎ الملحد هوكينغ وبعض الملاحدة الفيزيائين ..يقولون الكون المرئي في ثلاثة أبعاد مكانية وينفون وجود شيء خلف الكون وليس هناك أبعاد خارج الكون لوج
▪︎ الملحد هوكينغ وبعض الملاحدة الفيزيائين ..يقولون الكون المرئي في ثلاثة أبعاد مكانية وينفون وجود شيء خلف الكون وليس هناك أبعاد خارج الكون لوج