خب Midjourney خوبه ولی اشتراک ۲۴ دلاریش گرونه و من میتونم اینجا چندتا هوش‌مصنوعی رایگان تبدیل متن به عکس بهتون معرفی کنم /۱
خب Midjourney خوبه ولی اشتراک ۲۴ دلاریش گرونه و من میتونم اینجا چندتا هوش‌مصنوعی رایگان تبدیل متن به عکس بهتون معرفی کنم /۱