اکثر آدمها برای بیان احساسات و نیازهاشون از روشهای پسیو-اگرسیو استفاده می‌کنن؛ - نشون میدن ناراحتن، ولی در کلام منکر اون میشن - به طرف مقابلشون تیکه
اکثر آدمها برای بیان احساسات و نیازهاشون از روشهای پسیو-اگرسیو استفاده می‌کنن؛ - نشون میدن ناراحتن، ولی در کلام منکر اون میشن - به طرف مقابلشون تیکه