@bitrise تعتبر أحد أفضل الخيارات في الوقت الحالي لأتمتة عملية ال build و ال release للتطبيقات و كل ما يتعلق بال CI / CD للتطبيقات، الجميل هو رتم الت
@bitrise تعتبر أحد أفضل الخيارات في الوقت الحالي لأتمتة عملية ال build و ال release للتطبيقات و كل ما يتعلق بال CI / CD للتطبيقات، الجميل هو رتم الت