#رشتو دربارۀ دخترخانم زیبا،دانا و نازپروردۀ اصفهانی که #ابن‌عربی را دلباختۀ خود کرد و به‌او قدرت سخنوری و غزل‌سرایی عطا نمود [زن الهام‌بخش یا بتعبیر
#رشتو دربارۀ دخترخانم زیبا،دانا و نازپروردۀ اصفهانی که #ابن‌عربی را دلباختۀ خود کرد و به‌او قدرت سخنوری و غزل‌سرایی عطا نمود [زن الهام‌بخش یا بتعبیر