ابراهیم الامین سردبیر روزنامه الاخبار بیروت خلال مصاحبه‌ی چند روز قبل، پرده از نکات بسیار مهمی در جنگ سیف القدس برداشت. برخی از این نکات را خلال رشته