@Hudhaif9 والله أن كان في هبد فهو الهبد اللي أنت كاتبه، وعشان تتوب وماعاد تخثرق بشيء ماتفقه فيه، برد على كل نقطة ذكرته وأبين لك أنك دجاجة صقعاء، ولا ت
@Hudhaif9 والله أن كان في هبد فهو الهبد اللي أنت كاتبه، وعشان تتوب وماعاد تخثرق بشيء ماتفقه فيه، برد على كل نقطة ذكرته وأبين لك أنك دجاجة صقعاء، ولا ت