موتورهای الکتریکی مورد استفاده در درون اسرائیلی مدل HERO-30 از نوع سری A60 ساخت شرکت آلمانی HAKER میباشد. شرکت HAKER واقع در شهر مونیخ یکی از معروفتر
موتورهای الکتریکی مورد استفاده در درون اسرائیلی مدل HERO-30 از نوع سری A60 ساخت شرکت آلمانی HAKER میباشد. شرکت HAKER واقع در شهر مونیخ یکی از معروفتر