1️⃣ الهيدروكسي كلوروكوين حسب أخر الأدلة الطبية المعتمدة؛ ما أكتبه دلائل علمية أن رأيت صدقها من عدمه فهي تبقى دلائل، كثر أسئلة الأحباب هو مادفعني
1️⃣ الهيدروكسي كلوروكوين حسب أخر الأدلة الطبية المعتمدة؛ ما أكتبه دلائل علمية أن رأيت صدقها من عدمه فهي تبقى دلائل، كثر أسئلة الأحباب هو مادفعني