امیدوارم که چند روزدیگر بتوانم اولین رشته درباره کربلای 5(پیش از عملیات) را منتشر کنم. اما بگذارید با یک مثال کوتاه نشان دهم وقتی می گویم "محسن رضایی