@o_lo10 الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم،ثم لم ينتقده الدارقطني ولا أبومسعود الدمشقي، ولا أبوعلي الجياني، ولا أبومحمد بن حزم، ممن تصدى لنقد بعض ال
@o_lo10 الحديث اتفق على إخراجه البخاري ومسلم،ثم لم ينتقده الدارقطني ولا أبومسعود الدمشقي، ولا أبوعلي الجياني، ولا أبومحمد بن حزم، ممن تصدى لنقد بعض ال