كاتب هذه السلسة: اُمید ᵒᵐᶤᵈ 🏴 - رتبها
از کتاب هایی که خوندم مینویسم 📚 | مذهبی با قرائت فلسفی - عرفانی ، آری ! اما ارزشی خیر ⛔ | عاشق #علامه_طهرانی 💚 | کمی رُک 😑 | كاتب هذه السلسة: اُمید ᵒᵐᶤᵈ 🏴 @o_m__i_d - رتبها