كاتب هذه السلسة: دکتر روح الله صدیق - رتبها
روانپزشک نفر اول بورد روانپزشکی کشور عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران اینجا از برداشتهای شخصی‌ام می نویسم شماره تماس جهت راهنمایی؛ 09102097022 كاتب هذه السلسة: دکتر روح الله صدیق @RuhollahSeddigh - رتبها