كاتب هذه السلسة: ‌ ‌ناخدا بهروز💤 - رتبها
اکانت دوم و پشتیبانی☝️☝️ «‌زن_زندگی_آزادی هدف منِ برانداز است »/«فالو=فالوبک»/«عرزشی فالو نکن بلاک میشی🚷»/«مجهز به انفالو یاب🚷/» كاتب هذه السلسة: ‌ ‌ناخدا بهروز💤 @Behrwoz - رتبها